Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Tropoja
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj

Përgaditje Profesionale