Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave

Përgaditje Profesionale