Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Orar i plotë
  Gjakove

  Ka skaduar

 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  16 ore
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite

Përgaditje Profesionale