Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Vushtrri
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Praktikë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • Peje
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave

Përgaditje Profesionale