Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Orar i plotë
  Lipljan
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Punë sezonale
  Kosovë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave

Përgaditje Profesionale