Oferta Pune | Portal Pune dhe oferta per punesim ne Kosove
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Tirana
  Orar i plotë
  1 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove

  Ka skaduar

 • Orar i plotë
  Gjakove
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite

Përgaditje Profesionale