7 GABIMET MË TË ZAKONSHME MENAXHERIALE

Të jesh një menaxher i mirë, do të thotë të kesh shumë cilësi të cilat të ndihmojnë në këtë profesion duke filluar nga komunikimi I mirëfillt me punëtorët,e deri tek arritja e rezultateve që secili udhëheqës i’a parashtron vetes menjëherë pas pranimit të punës së re.

Ashtu siç të gjithë njerëzit gabojnë, edhe drejtuesit ndonjëherë nuk janë të kujdesshëm në gjërat bazë që duhet t’i kenë parasyshë për të pasur suksese dhe rezultate më të mira në punën që bëjnë.

Gabimet më të zakonshme menaxheriale janë këto që do t’i listojmë në vijim.

  1. Mungesa e komunikimit
komunikimi

Komunikimit nuk është vetëm veti e cila duhet ta karakterizoj një menaxher të mirë por kjo veti është çelësi I suksesit të secilës punë ku punojnë më tepër se dy persona. Komunikimi I mirëfillt ndihmon në arritjjen e një kompromisi të shpejtë sa I përket raportit profesional e me këtë rast edhe puna kryhet me sukses më të lartë.

Hulumtimet tregojnë se në vendet ku komunikimi I menaxherit me punëtorët por edhe komunikimi I punëtorëve mes vete është në nivelin e duhur, procesi I punës është më i suksesshëm.

Raportet e këndëshme në vendin e punës, sjellin energji më pozitive, e kjo e fundit pastaj ndikon direkt në produktivitetin e punëtorëve.

  1. Mungesa e dëgjimit
degjimi

Sa më shumë që dëgjoni mendimet dhe opinionet e të tjerëve aq më shumë I kuptoni idet dhe konceptet e tyre për qështjen, për të cilën diskutoni. Kontributi I secilit punëtorë është më se I nevojshëm në punën që ju bëni.

Ndonjëherë idet më të mëdha vinë nga punëtorët më të thjeshtë prandaj dëgjoni mendimet e tyre që të keni sa më shumë mundësi të përfitoni nga kreativiteti I secilit pasiqë disa mendje veprojnë me shumë se një e vetme.

  1. Mungesa e punës grupore
puna grupore

Organizimi I mirë I një ekipi të punës është çelësi I suksesit në çdo punë që e nisim. Siç edhe e cekëm më lartë, bashkë mund të bëjmë shumë më shumë se të vetëm dhe jo më kot thonë se bashkimi bënë fuqi, prandaj nësë dëshironi që të keni rezultate më të shpejta dhe nomalisht më të mira keni kujdes të investoni shumë në organizimin dhe krijimin e një grupi me të cilët do të punosh në punën e caktuar.

  1. Mungesa e motivimit
motivimi

Gjithmonë duhet të keni parasyshe që suksesi apo dështimi juaj varen pikërisht nga njerëzit me të cilët ju ndani punën. Punëtorët tuaj duhet patjetër të jenë të motivuar në mënyrë që ata të jenë sa më të kënaqur me gjërat që I bëjnë dhe padyshim ta japin më të mirën nga vetja.

Me motivimin e tyre, punëtorët e rrisin edhe përformancën e vet në cilën do punë që bëjnë.

  1. Mungesa e qëllimeve
Successful businesspeople looking at the report and celebrating.  [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://img543.imageshack.us/img543/9562/business.jpg[/img][/url] [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://img830.imageshack.us/img830/1561/groupsk.jpg[/img][/url]

Menaxherët e mirë dhe efektivë gjithmonë i vendosin qëllimet e tyre dhe I kanë të qarta rrugët që do t’i ndjekin deri në përmbushjen e atyre qëllimeve.

Është mirë që këto qëllime t’i ndani edhe me bashkëpuntorët tuaj në mënyrë që edhe ata ta kenë më të qartë vizionin tuaj dhe të ju ndihmojnë në atë drejtim.

  1. Mungesa e marrjes së përgjegjësive
qellimet

Është detyrë e menaxherit që t’i marr përgjegjësit për secilën lëvizje që kryhet nën drejtimin e tij. Të qenit menxher do të thotë që ju duhet të jeni të informuar dhe të jeni përgjegjës edhe për punën më të vogël që kryhet nga punëtorët tuaj.

Është e nevojshme që si për të mirë ashtu edhe për të keq ta pranoni atë që ju takon dhe jo të kërkoni përgjegjësin nga persona jo kompetent.

  1. Mungesa e relaksit
Managing-Change

Puna padyshim ndonjëherë edhe mund të jetë shumë proces I mërzitshëm pasiqë angazhimet e tepërta ditore ndikojnë në lodhjen dhe dispionimin tuaj. Pikërisht për ketë arsye është mirë që të kujdeseni edhe për pjesën e humorit dhe krijimit të një ambienti të gëzueshëm për punëtorët tuaj.

Është e nevjshme që stafin tuaj ta trajtoni si grup I njerëzve me të cilët ndan pjesën më të madhe të ditës dhe të themi realisht ndonjëher bëhen edhe si familje e dytë për ju, prandaj keni kujdes që t’i ofroni atyre edhe relaksin që e meritojnë.

Uncategorized