Rreth Albi Shopping

Sot ajo që e karakterizon Albi Group janë gjithë aktivitetet e bizneseseve brenda grupit që funksionojnë në mënyrë të pavaurur e që së bashku numërojnë një numër prej 870 punëtorëve.

Njihet për posedimin e dy depove moderne që funksionojnë me standarde të larta evropiane, mbërrin numrin e automjeteve deri në 150 që shërbejnë në mbulimin e nevojave biznesore në një territor të gjerë në vend, për transportimin e mallërave per te cilat gjithashtu  ka eksluzivitetin e shpërndarjes .

Në kuadër të Albi Group futet qendra më e madhe tregtare në vend  Albi Mall dhe  qendra tjetër Albi Outlet.

Poashtu si pjesë e këtij grupi numërohen edhe Albi Shoping që bart rrjetin e 4 Hipermarketeve dhe 9 Marketeve, që mbulojnë territorin e Prishtinës me rrethinë.

Sot në Albi Group renditen:  Albi Commerce, Albi Mall, Albi Shoping , Albi Fashion, Sportina&Albi, dhe Albi Outlet.

  • Arkatare në market (15), Shitëse në market (15)

    Albi Shopping
    • Postuar 2 javë më parë
    • 20 Korrik, 2020