Rreth ArtMotion

Artmotion është themeluar në vitin 2003 dhe nga viti 2008 ka filluar ofrimin e
shërbimeve të Internetit në Kosovë, kurse nga vitit 2011 ofron edhe shërbime të
televizionit kabllor.
Artmotion posedon një ndër rrjetet më të avancuara në Kosovë, ku ofrimi I
shërbimeve të internetit bëhet përmes fibrit optik, rrjetit koaksial dhe rrjetit
mikrovalor në të gjithë territorin e Kosovës. Është një nga katër operatorët e
licensuar për nyje ndërkombëtare KOS-IX dhe posedon licensë nga ARKEP dhe
KPM për ofrimin e shërbimeve të Internetit, Kabllovikut si dhe IPTV.
Në vitin 2018 ka filluar me operimin e platformës televizive vetanake ku deri më
tani ka 15 kanale, me kontentin më konkurues në treg, dhe bashkëpunon me
kompanitë me renome si NBC Universal, Sony, Paramout, ViaCom, Warner Bros.

te dhenat:
Numri i qendrës së kujdesit: 080020600
E-mail adresa kujdesi@artmotion.net
Web Faqe https://artmotion.net/

  • Promotere

    ArtMotion
    • Postuar 6 ditë më parë
    • 22 Shtator, 2020