2 Agjent të shitjës – Oferta Pune
 • Elkos Group
 • Pozita: 2 Agjent të shitjës

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Agjent të shitjës 2 vende pune/Lokacion iDepo Filiale Prizren

  Kualifikimet

  • PreferohetDiplomë  eFakultetit
  • Aftësitëshkëlqyerakomunikuese
  • Tëkuptojëdhehulumtojëtregunpërkonsumatorëpotencial
  • Tëjetënëgjendjetëpunojënënpresion
  • Tëposedoj patent shoferkategoria B


  Tjera

  Benifitet:

  • Kontratëpunesipasligjevenëfuqi,
  • Trajnimeadekuatepërpozitë
  • SigurimShendetësor
  • Orartërregulltë
  • Mundësiavansimi
  • Pagesëtërregullt
    ProcesiiAplikimit:
  • Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes email adresës: [email protected]
  • Duke plotësuar aplikacionin tek Recepsioninë ETC Prizrentek Recepsioni apo edhet ekZyret e Depo FilialesPrizren
  • Për të aplikuar duhet të plotësoni aplikacionin (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikoni) me një foto të bashkangjitur
  • Kandidatët të cilët janë të interesuar për informata shtesë mund të kontaktojnëpapagesënë: 0800/30 300 ngaora 08:00 derinë 19:00,
  • Konkursimbetetihapurnga data 12.03.2019deri me20.03.2019


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: njoftim pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite