2 Agjentë të shitjes – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: 2 Agjentë të shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.
  • Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:
  • Agjentë të shitjes (2)

  Detyrat

  • Prezanton dhe promovon shërbimet e kompanisë;
  • Zbaton planin e parashikuar të shitjes;
  • Përcjell konkurrencën në treg;
  • Realizon komunikimin me agjentët ekzistues dhe ata potencial;
  • Raporton në baza ditore në departamentin e zhvillimit të rrjetit të agjentëve.


  Kualifikimet

  • Diplomë universitare në ekonomi, administrim biznesi apo në fusha të ngjashme;
  • Përvojë pune minimum 1 vit në shitje;
  • Shkathtësi të shkëlqyera negociimi;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  • Njohja e gjuhës serbe do të ishte përparësi;
  • Patentë shoferi (Kategoria B).


  Tjera

  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 23 shtator 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të pranuara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite