2 Pastrues/e – Oferta Pune
 • DBBS Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • DBBS Sh.p.k
  • Qyteti
   prizren
  • Shteti
   kosova
 • Pozita: 2 Pastrues/e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Vende të lira pune për:
  • Pastrues/e ( 2 )

  Tjera

  • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, në të kundërtën dokumentet pa kualifikim përkatës nuk pranohen nga kandidatët.
  1. Kopjen e vërtetuar/noterizuar të diplomës (nëse ka)
  2. Dëshminë mbi përvojën e punës. 
  3. Referencë për rezultatet në punë. 
  4. Trajnimet profesionale. 
  5. Kopjen e letërnjoftimit. 
  6. Vërtetimin nga Policia e Kosovës / apo Gjykata se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
  7. Dokumentet e pakompletuar nuk pranohen.
  • Tё gjithё kandidatёt e interesuar mund tё dёrgojnё CV-tё/rezymetё nё adresёn elektronike [email protected] me titull: Aplikim për pozitën
  • Konkursi mbetet i hapur deri më datë 23.09.2016.
  • Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve. Gjithashtu përshkak të numrit të madh të kandidatëve, vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtët do të njoftohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: njoftime pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!