2 Zhvillues/e të rrjetit – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: 2 Zhvillues/e të rrjetit

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.
  • Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:
  • Zhvillues/e të rrjetit (2)

  Detyrat

  · Hulumton tregun për lokacione dhe biznese të përshtatshme për bashkëpunim lidhur me shërbimin e transferit të parave dhe pagesave si dhe shërbimeve të tjera;
  · Përgjegjës për kompletimin dhe dorëzimin e dokumentacionit për licencimin e agjentëve të rinj;
  · Bën shpërndarjen e materialeve të nevojshme tek agjentët;
  · Mirëmban rrjetin e agjentëve ekzistues;
  · Trajnon agjentët për rregullat dhe procedurat e procesimit të shërbimeve të Punëdhënësit;
  · Kontakton, mbikëqyrë dhe bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme me agjentët.


  Kualifikimet

  · Diplomë universitare në ekonomi, administrim biznesi apo në fusha të ngjashme;
  · Përvojë pune në zhvillim biznesi, shitje, zhvillim rrjeti ose të ngjashme;
  · Shkathtësi të shkëlqyera negociimi;
  · Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  · Njohuria e gjuhës serbe do të ishte përparësi.


  Tjera

  • Informata shtesë:
  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 24 qershor 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të pranuara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985
  •  Illyria Building • Prishtina – Gracanica highway • Veternik • Prishtina 10060 • Republic of Kosovo
   MONETA • Ndërtesa Iliria • Rruga Prishtinë – Graçanicë • Veternik • Prishtinë 10060 • Republika e Kosovës
  • Tel: 038 602 102 • 045 602 102 • 049 602 102
  • www.monetaks.com


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 10570
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave