3 Teknik të Infomatikës – Oferta Pune
 • Devolli Corporation
 • Pozita: 3 Teknik të Infomatikës

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Devolli Corporation shpallë konkurs për tre (3) Teknik të Infomatikes (IT).

  Detyrat

  • Kontrollon dhe mirëmban paisjet
  • Kryen Instalimin e sistemeve harduerike dhe softuerike
  • Ofron perkrahje teknike për stafin e kompanisë
  • Zgjedh problemet duke vepruar me vetiniciativë
  • Kryen kontrolla periodike verifikuese
  • Kryen detyra tjera të ngjajshme sipas nevojes


  Kualifikimet

  • Te ketë kualifikim universitar në fushën relevante
  • Të njohë gjuhën angleze
  • Të ketë aftësi vet-organizative per punë ekipore dhe individuale
  • Të ketë aftësi të punoj ne dy apo më tepër projekte njëkohësisht
  • Trajnime dhe çertifikime shtesë në fushën relevante janë përparësi 


  Tjera

  • Të gjithë të interesuarit luten të dërgojnë CV-të në email adresën: [email protected] , konkursi mbetet i hapur nga data 05.03.2016 deri me 12.03.2016
  • Kandidatët të cilët do të përzgjedhën në listën e ngushtë do të ftohën për intervistë.


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: kosova jobs
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite