4 Infermier /e – Oferta Pune
 • Spitali Evropian Ortopedik - Royal Medical
 • Pozita: 4 Infermier /e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Spitali “ROYAL MEDICAL” shpall
  • Konkurs për këto vende të punës:
  • Infermier /e - Sallë Operative - Kontratë e rregullt me orar të plotë - 2 Pozita
  • Infermier /e - Reparti - Kontratë e rregullt me orar të plotë - 2 Pozita 

  Kualifikimet

  • Kushtet për pozitën  1 - Diploma Infermier i përgjithshëm, i nivelit bachelor apo më lartë, Licencë pune të lëshuar nga Ministria e shëndetësisë,  shkathtësi  të dëshmuara profesionale dhe përvojë specifike të punës në ketë lemi vecanërisht  në sallë operative.
  • Kushtet për pozitën  2 - Diploma Infermier i përgjithshëm i nivelit bachelor apo më lartë, Licencë pune të lëshuar nga Ministria e shëndetësisë,  shkathtësi  të dëshmuara dhe përvojë punë vecanërisht  në pjesën e repartit.

   

  • Të ketë përvojë pune në këtë lëmi së paku tre vite
  • Të ketë njohuri të mira në komunikim atë në
  • gjuhën Angleze dhe Kroato-Serbe
  • Të jetë fleksibil ne punën me kolegët dhe pacientët


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar të dërgojnë CV dhe dokumentacionin e skanuar në e-mail adresën adm[email protected], apo të dorëzojnë në dorë në administratën e Spitalit Evropian Royal Medical adresa Magjistralja Prishtinë – Ferizaj Km 15, Gracanice.
  • Konkursi është i hapur deri më 02.11.2018.
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen!


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite