6 Shitëse – Oferta Pune
 • RAVMEN KOSOVA
 • Pozita: 6 Shitëse

  Data e skadimit
  2 jave
 • Pershkrimi i punes

  •  Ravmen Kosova (së shpejti në Albi Mall ) shpall konkurs për 6 vende të lira pune si shitëse.

  Detyrat

  • Ofrim i një shërbimi cilësor dhe profesional tek klientet
  • Të kryen prezantimin e produkteve tek klientet 
  • Të ndjek procedurat e shitjes në momentin e ardhjes së klienteve:
     prezantimi i produkteve, prerja e fakturave/kupon fiskal dhe arkëtim
  • Të informoj klientet për koleksionet e reja
  • Të vendos produktet në dyqan sipas masave dhe rregullave
  • Të merret me zëvendësimin e produkteve që mungojnë në dyqan 
  • Të kujdeset që ambienti i dyqanit të jetë në nivel
  • Të mban përgjegjësi për mallin që ka në dyqan


  Kualifikimet

  • Të ketë të përfunduar së paku shkollën e mesme
  • Përvojë pune në fushën e shitjes (së paku 1 vjet)
  • Aftësi të mira komunikimi dhe shitjeje
  • Të jetë e motivuar, e besueshme dhe me dëshirë për të punuar 


  Tjera

  •  Të gjithë personat e interesuar të dërgojnë CV-n në email: [email protected]
  •  Apo të kontaktojnë në nr.tel: +38344893100


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune