7 Agjent Të Shitjes – Oferta Pune
 • Gentle Research Sh.p.k.
 • Pozita: 7 Agjent Të Shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Për nevojat e veta të zyres dhe si rezultat i zgjerimit të kapaciteteve, “Gentle Research” sh.p.k., hap vend të lirë pune për:
  • Agjent Të Shitjes ( 7 ) punë regjionale:
   
  • Prishtinë ,
  • Mitrovicë ,
  • Pejë ,
  •  Gjakovë,
  • Prizren,
  •  Ferizaj,
  • Gjilan .
   

  Detyrat

  • Të Kontaktojë Klientëve të Rinjë;
  •  Të Krijojë marrëdhënjeve afatgjata me Klientët e Rinjë;
  • Të Njoftojë klientët lidhur me përfitimet e bashkëpunimit;
  • Të Menaxhojë dhe Interpretojë kërkesa të ndryshme të Klientëve;
  • Të Ofrojë përkrahje teknike para dhe pas shitjes tek Klientët;
  • Të Bashkëpunojë me antarët tjerë të ekipit të shitjes dhe të përkrahjes teknike;


  Kualifikimet

  • Absolvent apo i diplomuar në ekonomi menaxhment, financa, administrim biznesi, inxhinieri kompjuterike (E DOMOSDOSHME);
  •  Njohuri të mira të ambientit ekonomik-biznesor ku vepron (E DOMOSDOSHME);
  • Minimum 2 vite përvojë pune identike TË DËSHMUARA (E DOMOSDOSHME);
  • Aftësi të mira të shitjes dhe të negocimit (E DOMOSDOSHME)
  •  Aftësi të mira të komunikimit (E DOMOSDOSHME);
  •  Aftësi të shkëlqyeshme të punës në Ekip dhe Individuale(E DOMOSDOSHME);
  • Njohuri të shkëlqyeshme të Gjuhës Angleze (E DOMOSDOSHME), njohuri të gjuhëve tjera (turqisht, serbisht, boshnjakishte – E PREFERUAR);

   


  Tjera

  Mënyrat e Aplikimit

  1. Aplikacionet për punësim pranohen vetëm permes e-mailit: [email protected]; ku në të njëjtën kohë mund të kërkoni informacione shtesë lidhur me ndonjë pyetje.
  2.  Vetëm kandidatët e rrethit të ngushtë do të ftohen për intervistë.
  3. Për më tepër informacione ju lutem kontaktoni në 044 797 678 ose 049 877 487.

   

  Mundësitë e punëtorit ne Gentle-Research sh.p.k.:

   

  • “Gentle Research” sh.p.k. ofron punë interesante dhe sfiduese në një mjedis dinamik, me tendencë të angazhimit në projektet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe me tendencë të ngritjes profesionale dhe intelektuale.
  • Të Përzgjedhurit do ti nënshtrohen praktikës 2 mujore të matjes së performancës dhe pas saj kandidatët që e kryejnë me sukses praktikën do të nënshkruajnë kontratë të rregulltë.
  • Të Përzgjedhurit gjatë praktikës 2 mujore - do të paguhen PA PAGE BAZE por sipas Kontratave të nënshkruara.
  •  Të Përzgjedhurit - Pas praktikës 2 mujore - do të paguhen ME PAGE BAZE dhe Kontratave të nënshkruara.

  Të interesuarit duhet të paraqesin:

  1. Dokumentet e Përvojës së punës - 1 Letër Reference;
  2.  CV-në e Kandidatit.

   


  Lokacion(et) e punes

  Ferizaj Gjakove Gjilan Mitrovice Peje Prishtina Prizren

  Etiketat: Agjent Agjent I Shitjes Ekonomi kekroj pune oferta portal pune Prodhim pune shitje treg
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave