77 Vende të lira pune – Oferta Pune
 • Devolli Corporation
 • Pozita: 77 Vende të lira pune

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • K O N K U R S
  • Për plotësimin e vendeve të lira të punës në qytetin e Gjakovës, për Fabrikën e Dyshekëve dhe Fabrikën e Shpuzës, të cilat ndodhen në kuadër të kompleksit të ndërmarrjes “Emin Duraku”, si në vijim:
  1. Rrobaqepës/e; - 30 Pozita; 2. Inxhinier/e të Makinerisë – 3 Pozita; 3. Inxhinier/e të Elektros – 2 Pozita; 4. Elektricistë/Mirëmbajtës të repartit – 5 Pozita; 5. Agjustatorë/Mirëmbajtës të repartit (me njohuri të saldimit) – 5 Pozita; 6. Zyrtar/e në Dep. e Financave – 4 Pozita; 7. Zyrtar/e në Dep. Ligjor – 1 Pozitë; 8. Zyrtar/e në Dep. e Prokurimit – 2 Pozita; 9. Hulumtues/e tregu në Dep. e Prokurimit – 2 Pozita; 10. Zyrtar/e në Dep. e Shitjes – 2 Pozita; 11. Zyrtar/e në Dep. e Marketingut – 2 Pozita; 12. Dizajner/e grafik – 4 Pozita; 13. “Call Center” – 10 Pozita. 14. Roje Sigurimi – 5 Pozita.

  Kualifikimet

  Për vendet e punës së shpallur më lartë, kërkohet përgatitja profesionale – të Diplomuar.

  • Kandidatët duhet që të kene njohuri të Gjuhës Angleze dhe Serbe.


  Tjera

  • Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:
  • CV-në,
  • Diplomen universitare,
  • Letër Motivuese,
  • Kopjen e Letërnjoftimit,
  • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
  • Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
  • Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në:
  • [email protected]
  • Konkursi mbetet i hapur deri më datën 26.04.2017, ora 16:00h.


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: njoftim pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite