Agjent i Shitjes – Oferta Pune
 • Raiffeisen Bank
 • Pozita: Agjent i Shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Raiffeisen Bank ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë të motivuar në arritjen e rezultateve të shkëlqyeshme, të zellshëm dhe të përkushtuar që të aplikojnë për pozitën në vijim.
  • Agjent i Shitjes – Prishtinë

  Detyrat

  • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e bankës për persona fizik dhe biznese të vogla, me fokus në Kartela;
  • Përgjegjës për rekrutim të klientëve të ri;
  • Ofron konsultime profesionale për klientë në lidhje me shërbimet dhe produktet bankare;
  • Këshillon klientët potencialë në lidhje me përzgjedhjen e produkteve/shërbimeve dhe i udhëzon në kompletimin e dokumenteve të nevojshme;
  • Ndihmon klientët në përgaditje të dokumenteve të nevojshme për aplikim për produktet/shërbimet e bankës dhe i sjell dokumentet në bankë;
  • Përfaqëson denjësisht Raiffeisen Bank tek publiku; qoftë në telefon apo në takime;
  • Përgaditë planin mujor dhe javor të vizitave tek klientët;
  • Përgaditë raportet mujore, javore dhe ditore (sipas kërkesës) dhe i dërgon tek Menaxheri;
  •  Krijon dhe mbanë raporte profesionale me punëtorët e Degës;
  • Koordinon punët individuale dhe me kolegë sipas Rregulloreve të Bankës.


  Kualifikimet

  • Student apo të diplomuar në Fakultetin Ekonomik (e preferueshme);
  • Një (1) vit përvojë pune në shitje (e preferueshme);
  • Njohuri të produkteve dhe shërbimeve bankare (e preferueshme);
  • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira;
  • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
  • Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
  • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.


  Tjera

  • SI TË APLIKONI?
  • Aplikimi në pozita të lira në Raiffeisen bëhet duke përdorur sistemin online nëpërmes web-faqes: http://www.raiffeisen-kosovo.com.
  • Ju lutem i referoheni pjesës „Për ne“ dhe të klikoni tek „Karriera“ dhe vizitoni: https://recruit.raiffeisen-kosovo.com/recruitment/
  • Ju lutem keni parasysh që Raiffeisen Bank pranon vetëm aplikacionet e pranuara përmes sistemit on-line. Kjo është mënyra e vetme për aplikim.
  • Aplikacionet në letër ose aplikacionet e dërguara me email, nuk do të pranohen
  • Afati i fundit për aplikim: 12 shkurt 2018


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite