Agjent i Shitjes – Oferta Pune
 • Pollenbee
 • Pozita: Agjent i Shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Konkurs pune - Pozita e punës: Agjent i shitjes
  • Lokacioni: Zyra në Prishtinë
  • Raporton tek Menaxheri i Shitjes
  Përmbledhje
  • Pollenbee është kompani e cila ofron në treg sisteme cloud-base, e specializuar në Menaxhimin e Hoteleve dhe Financave. Pollenbee po kërkon të zgjerojë ekipin e shitjes së Software– it për Menaxhim të Hotelit. Agjenti i shitjes është përgjegjës për sigurimin e klientëve potencial, mbylljen e kontratave të reja, menaxhimin dhe marrëdhënien me klientë. Agjenti i shitjes do të bëjë hulumtime për të identifikuar mundësi të reja dhe arritjen e objektivave të biznesit përmes telefonit, e- mailit dhe takimeve.
  • Gjithashtu do të marrë pjesë aktive në planifikimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve të marketingut të kompanisë, duke siguruar kontribut në bazë të ndërveprimeve të tij / saj.

  Detyrat

  • Zhvillimi i mundësive të shitjes duke hulumtuar dhe identifikuar klientët potencial.
  • Identifikimi i vendimarrësve brenda drejtimeve të synuara për të filluar procesin e shitjeve.
  • Takimi me të gjithë klientët potencial të synuar dhe përhapja e shitjeve brenda bazës së klientit.
  • Bashkëpunimi me anëtarët e ekipit për të përcaktuar qasjet e nevojshme strategjike të shitjeve.
  • Krijimi dhe dhënia e mundësive të kualifikimit për anëtarët e tjerë të ekipit.
  • Mirëmbajtja dhe zgjerimi i mundësive në bazën e të dhënave.
  • Sigurimi i përcjelljes së punës gjatë regjistrimit të klientëve potencial tek anëtari përkatës i ekipit me thirrje për veprim,
   datat, burimet dhe informacionet e plota të profilit.
  • Përgatitja dhe dorëzimi i prezentimeve të shitjes, demonstrimeve të produktit/shërbimit dhe veprimeve të tjera të shitjes.
  • Asistencë në përgjigjjet e Kërkesës për propozim (RFP) ndaj klientëve potencialë.
  •  Regjistrimi i të dhënave të reja të klientit dhe përditësimi i ndryshimeve në llogaritë ekzistuese në bazën e të dhënave të
   kompanisë.
   Pjesëmarrja në trajnime të shitjeve sipas kërkesës.


  Kualifikimet

  • Minimum dy vite eksperiencë në shitje.
  • Preferohet të ketë të mbaruar Universitetin ose Kolegjin.
  • Fokusimi i studimeve në Shkenca Kompjuterike, Marketing dhe Biznes.
  • Përvojë në kualifikimin e mundësive, planifikimin para-thirrjes, kontrollimin e thirrjeve, krijimin e llogarisë së klientëve dhe
   menaxhimin e kohës.
  • Eksperiencë në punën me software për menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorë.
  • Përvoja me biznese hotelierie (Hotel apo Restaurant) konsiderohet përparësi.
  • Aftësi për identifikimin e problemeve dhe zgjidhjes së objektivave.
   Të jetë në gjendje të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të qëndrueshme me klientët.
  • Aftësi të larta në të shkruar, komunikim dhe prezantim në gjuhën shqipe dhe angleze.
  • Motivues, energjik dhe entuziast për vetëangazhim.
  • Mundësi për të udhëtuar dhe ndjekur ngjarjet e shitjeve ose panaireve.
  • Aftësi për të punuar individualisht dhe në ekip.
  • Përvojë dhe njohuri të mira të përdorimit të paketës Microsoft Office dhe programeve tjera të menaxhimit të projektit.
  • Patentë shoferi – Kategoria B


  Tjera

  Kushtet e punës

  • Udhëtimet mund të jenë të nevojshme.
  • Mundësi për të marrë pjesë dhe për të kryer prezantime.
  • Punë jashtë orarit sipas kërkesës dhe qëllimit.
  • Kompensimet
  • Pagë shumë konkurruese + Bonuse sipas shitjeve
  • Të interesuarit të dërgojnë CV në: [email protected]
   www.pollenbeehotel.com
  • Tel:+ 383 49 599 230
  • Email: [email protected]
  • Adress: Str. Vicianum, Llam C2.7, No. 283, Arberi -  Pristina 10000, Kosovo


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite