Agjent i Shitjes – Kamenicë – Oferta Pune
 • Raiffeisen Bank
 • Pozita: Agjent i Shitjes – Kamenicë

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Raiffeisen Bank me kënaqësi fton të gjithë ata që janë të motivuar për arritje të rezultateve në punë, të përkushtuar dhe iniciatorë, të aplikojnë për pozitën:
  • Agjent i Shitjes - Kamenicë

  Detyrat

  • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e bankës për persona fizik dhe biznese të vogla, me fokus në Kartela;
  • Përgjegjës për rekrutim të klientëve të ri;
  • Ofron konsultime profesionale për klientë në lidhje me shërbimet dhe produktet bankare;
  • Këshillon klientët potencialë në lidhje me përzgjedhjen e produkteve/shërbimeve dhe i udhëzon në kompletimin e dokumenteve të nevojshme;
  • Ndihmon klientët në përgaditje të dokumenteve të nevojshme për aplikim për produktet/shërbimet e bankës dhe i sjell dokumentet në bankë;
  • Përfaqëson denjësisht Raiffeisen Bank tek publiku; qoftë në telefon apo në takime;
  • Përgaditë planin mujor dhe javor të vizitave tek klientët;
  • Përgaditë raportet mujore, javore dhe ditore (sipas kërkesës) dhe i dërgon tek Menaxheri;
  • Krijon dhe mbanë raporte profesionale me punëtorët e Degës;
  • Koordinon punët individuale dhe me kolegë sipas Rregulloreve të Bankës.


  Kualifikimet

  • Student apo të diplomuar në Fakultetin Ekonomik (e preferueshme);
  • Një (1) vit përvojë pune në shitje (e preferueshme);
  • Njohuri të produkteve dhe shërbimeve bankare (e preferueshme) ;
  • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira;
  • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
  • Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
  • Të ketë njohuri të gjuhës angleze


  Tjera

  SI TË APLIKONI?

  • Aplikimi bëhet përmes sistemit tonë on-line, në Faqën e internetit:
  • http://www.raiffeisen-kosovo.com.
  • Ju lutem klikoni tek Karriera dhe aplikoni në link-un e mëposhtëm:
  • https://recruit.raiffeisen-kosovo.com/recruitment/
  • Ju lutem keni parasysh që Raiffeisen Bank pranon vetëm aplikacionet e pranuara
  • përmes sistemit on-line. Kjo është mënyra e vetme për aplikim.
  • Aplikacionet në letër ose aplikacionet e dërguara me email, nuk do të pranohen.
  • Afati i fundit për aplikim: 21 Korrik 2017


  Lokacion(et) e punes

  Kamenice

  Etiketat: kosova job
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!