Agjent i shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Promovimi i mallit dhe sherbimeve.
  • Mbajtja e kontaktave me konsumatoret.
  • Hulumtimi dhe analiza e tregut.
  • Kryen edhe pune tjera siapas nevojes.

Kualifikimet

  • Tri vite përvojë te shitjes ne teren (shitje ne Ho.Re.Ca – Barnatore – Markete , etj.)
  • Shkethtesi ne komunikim dhe negocim
  • Njohja profesionale ne kategorite e komerciales, shitjes me pakice, njohuri te tregut etj
  • Përvojë në vozitje, minimum 3 vite.
  • Te jete me banim ne Prishtine

, , , ,