Agjent të Shitjes – Oferta Pune
 • Gentle Research Sh.p.k.
 • Pozita: Agjent të Shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  “Gentle-Research”sh.p.k. është agjencion i ofrimit të konsulencave profesionale, ku për nevojat e veta të zyres në Prishtinë dhe si rezultat i zgjerimit të kapaciteteve, hap vende të lira pune për:
  • Agjent të Shitjes

  Detyrat

  • Kontaktmi i konsumatorëve të rinjë dhe krijimin e marrëdhënjeve afatgjata me konsumatorët;
  • Menaxhimin dhe interpretimin e kërkesave të konsumatorëve;
  • Ofrimin e përkrahjes teknike para dhe pas shitjes;
  • Bashkpunimin me antarët tjerë të ekipit të shitjes dhe të përkrahjes teknike;
  • Informimin me tendencat e tregut në fushën përkatëse;


  Kualifikimet

  •  Absolvent apo i diplomuar në ekonomi, financa, administrim biznesi;
  • Njohuri të mira të ambientit ekonomik-biznesor ku vepron;
  • Minimum 2 vite përvojë pune identike të dëshmuar si Agjent;
  • Aftësi të mira të shitjes dhe të negocijimit (të dëshmuara me Referenc ose Mirënjohje)
  • Aftësi të mira të komunikimit;
  • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në ekip;
  • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (e domosdoshme), njohuri të gjuhëve tjera – e preferuar (turqisht, serbisht, boshnjakishte);


  Tjera

  Mënyrat e Aplikimit:

  • Aplikacionet për punësim pranohen vetëm permes e-mailit: [email protected]; ku në të njëjtën kohë mund të kërkoni informacione shtesë lidhur me ndonjë pyetje.
  •  Vetëm kandidatët e rrethit të ngushtë do të ftohen për intervistë.
  • Aplikacioni mbetet i hapur më së largu deri më 26. TETOR . 2015, në ora 16:00.

  Mundësitë e Agjentit:

  • “Gentle Research” sh.p.k. ofron punë interesante dhe sfiduese në një mjedis dinamik, me tendencë të angazhimit në projektet ndërkombëtare dhe me tendencë të ngritjes profesionale dhe intelektuale.
  • Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do ti nënshtrohen praktikës 1 mujore të matjes së performancës dhe pas saj kandidatët që e kryejnë me sukses praktikën do të nënshkruajnë kontratë të rregulltë.
  • Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentet e Përvojës së punës paraprake permes së paku 1 (Një) Letër Reference, CV-në si dhe Letrën e Motivimit (jo më shumë se 1 faqe.

   


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite