Kompania All Brands shpallë konkurs për pozitën
  • Agjente të shitjes (gjinia femërore) në Call Center me Gjuhë Shqipe
Mosha e preferuar: 20-25
Përvoja e punës në Call Center minimum 6 muaj, përndryshe nuk i marim parasyshë CV-të e juaja!
Të dërgohet CV me Foto të bashkangjitur në email arianitragipi@gmail.com
Adresa: Fushë Kosovë.
Tags :