Agjentit të shitjes – Oferta Pune
 • Delfin L.t.d. Sh.p.k
 • Pozita: Agjentit të shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Subjekti Afarist "Delfin L.t.d" Sh.p.k me seli në Prishtinë publikon:
  •                                   KONKURS PËR PUNË
  • Për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën e Agjentit të shitjes 1 (një) pozitë.

  Detyrat

  • Hulumtimi i tregut dhe aktiviteteve të konkurrencës si dhe analizimi i politikave të çmimeve, nevojës për promovime dhe marketing;
  • Vizitimi i komitentëve sipas planit rutinor;
  • Palos mallin sipas sistemit FIFO;
  • Kontrollon stokun dhe afatet e skadencës;
  • Mirëmban dhe avancon pozitat e rregullta të mallit si dhe kujdeset për ekstra pozicionimet dhe asetet e kompanisë të kontraktuara në pikat përkatëse; dhe
  • Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë e procesit të shitjes tek Menaxheri i Sektorit dhe nëpërmes tij edhe te Drejtori i Shitjes.


  Kualifikimet

  • Të kenë së paku përgatitje të mesme shkollore,
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë,
  • Të ketë patentë shofer;
  • Është e obligueshme të kenë 1 vit përvojë pune në punë të njëjta ose punë të ngjashme.
  • Është e obligueshme të jet banor i Regjionit të Ferizajit ose rrethinës.


  Tjera

  • Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës.
  • Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 18 gusht 2018, në e-mail adresën: [email protected] me subjektin “Agjent i shitjes”.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite