Analist i Kredive Individuale – Oferta Pune
 • Banka Kombëtare Tregtare
 • Pozita: Analist i Kredive Individuale

  Data e skadimit
  8 ore
 • Pershkrimi i punes

  • NJOFTIM PËR PUNËSIM
  • Pozita: Analist i Kredive Individuale/ Ekip i Zëvendësimeve
  • Lokacioni: Vushtrri
  • Shkollimi: Dipllomë Baçellor

  Detyrat

  • Analiza e kërkesave të kredisë, përgatitja e raporteve të vlerësimit me shkrim për këto kërkesa për kredi dhe prezentimi te Superiori.
  • Të siguroheni që kërkesat e kredisë janë në përputhje me Rregulloren e Ligjeve Bankare.
  • Të siguroheni që dokumentacioni për kërkesat e kredisë është ekzekutuar dhe kompletuar në mënyrë të duhur.
  • Të kontriboni në zhvillimin e portofolios të klientëve individual dhe identifikoni shërbimet e reja ose shtesë që një klient mund të përdorë.
  • Të përgatisni raportet mujore të sektorit dhe t’i prezentoni te Menaxhmenti i Bankës dhe te institucionet zyrtare nëse është e nevojshme.
  • Të këshilloni klientët e tanishëm dhe të ardhshëm mbi produktet dhe shërbimet bankare që janë më të përshtatshme për nevojat e tyre.
  • Të fokusoheni në satisfaksionin e konsumatorëve për shërbimet e ofruara.


  Kualifikimet

  • Diplomë Baçellor në Financa, Kontabilitet ose Menaxhment.
  • Të paktën një vit përvojë bankare.
  • Njohuri të gjuhës angleze (në të folur dhe në të shkruar).
  • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit verbal, të shkruar dhe ndërpersonal.
  • Aftësi shumë të mira të menaxhimit të kohës dhe aftësi organizative.
  • Aftësi për të marrë iniciativa, për të punuar në ekip dhe nën presion.
  • Aftësi të mira kompjuterike.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin online: http://bkt-ks.com/aplikoni-per-pune.aspx.
  • Për çdo problem kontaktoni [email protected]
  • Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga procesi i selektimit do të lajmërohen përmes telefonit.


  Lokacion(et) e punes

  Vushtrri

  Etiketat: vend i lire pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave