Analist i Portfolios për Bujqësi – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Analist i Portfolios për Bujqësi

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.
  • TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Bujqësi për Degën në Therandë

  Detyrat

  • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë agrokulturore përmes shitjes direkte
  • Analizon dhe propozon rastet e kredisë për aprovim
  • I shërben klientët me përkushtim dhe ndërton relacione profesionale me ta
  • Monitoron trendet e tregut dhe njofton për përshtypjet mbi tregun.
  • E prezanton bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
  • Detyra tjera relevante


  Kualifikimet

  •  Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin e bujqësisë
  • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
  • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
  • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
  • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
  • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze 
  • Të ketë patentë shoferi


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com
   Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.
  • Afati i fundit për aplikim është 11.10.2018. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Suhareka

  Etiketat: oferta pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite