Arkitekt/e – Oferta Pune
 • Devolli Corporation
 • Pozita: Arkitekt/e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  “Devolli Corporation” me seli në Pejë, Rr. “Zahir Pajaziti”, hap vend të lirë pune për:
  • Arkitekt/e

  Detyrat

  • Ndihmon në hartimin dhe projektimin e planeve ideore të punëdhënësit;
  • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit të punës në fushën e realizimit të projekteve të punëdhënësit;
  • Përcjellë dinamiken e kryerjes së punëve në terren dhe sigurohet që projekti po zbatohet në bazë të buxhetit dhe kohës së përcaktuar paraprakisht;
  • Aftësi organizative dhe planifikim të prioriteteve;
  • Të ketë iniciativa dhe kreativitet për të ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
  • Zbaton detyrat dhe obligimet e përcaktuara nga udhëheqësi i tij i drejtpërdrejt;


  Kualifikimet

  • Inxhinier i diplomuar i Arkitekturës;
  • Aftësi të mira komunikimi në Gjuhën Shqipe dhe në Gjuhen Angleze, njohja e gjuhëve tjera konsiderohet përparësi;
  • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet Archicad, Autocad, 3Dmax, si dhe paketën MS Office;
  • Fleksibilitet dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat e korporatës;
  • Përvoja e punës e preferueshme;
  • Patent Shofer – Kategoria B


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto dy vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:
  1. CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
  2. Letër Motivuese,
  3.  Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
  4. Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).
  • Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në:[email protected]
  • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
  • Konkursi mbetet i hapur deri më datën 16.11.2015, Ora 16:00h.


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: Arkitekt dua pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite