Asistent/e në rrjetet sociale (1)

Detyrat dhe pergjegjesitë:

 • Menaxhon kanalet e rrjeteve sociale përfshirë Facebook, Instagram, Tiktok dhe platforma të tjera përkatëse, te cilat i pershtaten profilit te kompanisë;
 • Angazhohet në krijimin e pranisë së kompanisë në platforma të reja;
 • Krijon përmbajtje kreative të shkruar dhe grafike;
 • Krijon përmbajtje që promovon ndërveprimin e audiencës, rrit praninë e audiencës në faqet e kompanisë dhe inkurajon pjesëmarrjen e audiences;
 • Ndihmon menaxhimin e mediave sociale me projekte të mëdha;
 • Punon si pjesë e një ekipi për të zhvilluar fushata të mëdha në rrjetet sociale;
 • Analizon dhe raporton informacionin dhe demografinë e audiences, si dhe suksesin e projekteve ekzistuese të mediave sociale;
 • Propozon ide dhe koncepte të reja për përmbajtjen e mediave sociale;
 • Punon me anëtarët e ekipit të marketingut dhe rrjeteve sociale për të kordinuar fushatat reklamuese me strategjinë e rrjeteve sociale;
 • Menaxhon komunikimet në rrjetet sociale, si dhe ne aplikacionet e komunikimit si Whatsapp dhe Viber;
 • Ndihmon ne organizimin e shitjes online, në pergjithsi jashte vendit.

Kushtet per aplikim janë

 • Njohuri të mira të platformave të rrjeteve sociale si Instagram dhe Facebook;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, ne gjuhen angleze si ne te shkruar ashtu edhe ne te folur;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
 • Njohuri bazike ne fushen e marketingut;
 • Përvojë e mëparshme në marketing ose rrjete sociale.

Vlen të theksohet se paga është e mirë dhe se përveq pagës bazë, ju përfitoni edhe perqindjen tuaj për të gjitha shitjet online të realizuara nga ju.

Aplikioni permes numri te telefonit +38349747082 apo email: minnafashionhr@gmail.com

Tags :