Asistent për Wholesale Loyalty – Oferta Pune
 • Studio Moderna
 • Pozita: Asistent për Wholesale Loyalty

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • STUDIO MODERNA SHPALL
  • KONKURS PËR ASISTENT PËR WHOLESALE & LOYALTY

  Detyrat

  · Ndihmon menaxherin në organizimin e punës.
  · Është përgjegjës për organizmin dhe implementimin e aktiviteteve dhe eventeve të ndryshme.
  · Është i suksesshëm në menaxhimin e aktiviteteve, kontrollin e implementimit të çdo kërkese.
  · Është i suksesshëm në trajtimin e kërkesave të bashkpunëtorve dhe në shqyrtimin e tyre.
  · Raporton në baza ditore për gjëndjen faktike në teren tek menaxheri përgjegjes.
  · Kontrollon zbatimin e marrëveshjeve, bën vlerësimin periodik të gjendjes se produkteve tek partnerat.
  · Siguron implementimin dhe realizimin e vendosjes së produkteve në rafte dhe ne pozita te tjera ne bazë të marrëveshjes.
  · Mban përgjegjësi për implementimin,kontrrollin dhe gjendjen faktike ne teren.
  · Krijon mundesi për partnera te rinjë.


  Kualifikimet

  · Të jetë në vijueshmëri ose ti ketë përfunduar studimet e larta.
  · Përvojë në shitje dhe menaxhim e preferueshme.
  · Njohja e punës me kompjuter: Word, Excel.
  · Të ketë aftësi komunikuese, vetëiniciativë dhe përshtatshmëri         për punë ekipore.
  · Të jetë personalitet fexibil dhe këmbëngules
  · Njohuri të gjuhës Angleze e preferueshme
  · Patent shofer kategoria “B


  Tjera

  Si të Aplikoni?

  • Dërgo CV-në dhe leter motivimi në email adresen:
   [email protected] .Konkursi është i hapur deri me 22.10.2018


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite