Asistent Specialist për Korporatë – Oferta Pune
 • Banka Kombëtare Tregtare
 • Pozita: Asistent Specialist për Korporatë

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • NJOFTIM PËR PUNËSIM - Banka Kombëtare Tregtare - BKT
  • Pozita: Asistent Specialist për Korporatë
  • Lokacioni: Pejë
  • Data e Hapjes: 07.08.2018
  • Data e Mbylljes: 21.08.2018
  • Shkollimi: Diplomë Baçelor
  • Njohuri e Gjuhës: Anglisht

  Detyrat

  •  Të bëj prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të Bankës në mënyrë sa më aktive.
  • Të ndjek zhvillimet e biznesit në rajonin që mbulon dega. Të ndërtojë menjëherë marrëdhënie me çdo biznes të ri.
  • Të ndjek zhvillimet e sektorit bankar.
  •  Të përgatis dosjet e aplikimit për kredi sipas kërkesave të manualit përkatës.
  •  Të bashkëpunoj me Departamentin e Korporatave dhe për prezantimin sa më të plotë të rasteve në Komitetin e Kredisë.
  • Të kontrolloj me hollësi dokumentat e kërkuara prej klientëve.
  • Të siguroj klientë të rinj të Korporatave dhe NVM-ve.
  • Të bëj vlerësimin preliminar për kredinë me drejtuesin e degës.
  •  Të bëj identifikimin dhe përzgjedhjen e klientëve të korporatës dhe të NMV-ve në rajonin që mbulon, dhe të krijon marrëdhenie të shëndosha afariste.


  Kualifikimet

  • Të jetë i diplomuar në Ekonomi/Administrim Biznesi/Menaxhment.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese, prezantuese, koordinuese dhe bindëse.
  • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze:
   http://bkt-ks.com/aplikoni-per-pune.aspx. Për çdo problem kontaktoni [email protected]
  • Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfinfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga procesi i selektimit do të lajmërohen përmes telefonit.


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: portal pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite