ASISTENTE ADMINISTRATIVE (1 vend pune)

 Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Komunikimi me klient  dhe partner
 • Mirepritja e paleve
 • Krijimi I raporteve dhe interpretimi I te dhenave
 • Asiston ne pergaditjen e dokumentacionit te kerkuar nga  menaxhmenti
 • Detyra tjera te percaktuara nga menaxhmenti

Kualifikimet:

 • Diplome universitare
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe menaxhuese
 • Njohuri te mira te paketes Microsoft Office
 • Aftesi per pune kolektive dhe shkathesi per pune dinamik.
 • Njohje te mire te gjuhes angleze.

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: hr@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt:

EMRI, MBIEMRI – ASISTENTE ADMINISTRATIVE.

 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.
 • Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternik-Prishtine.

Data e aplikimit: 14.09.2020 deri me 15.10.2020

POZITA: ASISTENTE NË SHITJE ( 3 vende pune ) 

Përshkrimi i punës: 

Butiku Charlie, Grand Store hap konkurs për vende të lira pune, për një person ambicioz dhe me përvojë pune në shitje.

Kualifikimet: 

 • Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit.
 • Preferohet njohja e gjuhës Angleze.

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: hr.charlie@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt:

EMRI, MBIEMRI – ASISTENTE NE SHITJE.

 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.
 • Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternik-Prishtine.

Data e aplikimit: 14.09.2020 deri me 15.10.2020.

Tags :