CEO – Oferta Pune
 • IMB Software Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • IMB Software Sh.p.k
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Numri i kontaktit
   044177110
 • Pozita: CEO

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  IMB Software Sh.p.k kërkon :
  • CEO

  Detyrat

  • Planifikimi dhe implementimi I strategjisë së përgjithshme të marketingut në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi;
  • Të zhvilloj kërkime të tregut dhe të mbaj të përditësuara të dhënat e tregut;
  • Hartimi dhe monitorimi I një plani vjetor marketing I cili detajon aktivitetet e vitit që përkojnë me objektivat e miratuara të biznesit;
  • Hartimi I buxhetit vjetor të marketingut, ndjekjadhe realizimi I tij;
  • Përfaqësimi I kompanise në evente dhe media të ndryshme;
  • Manaxhimi I kanaleve sociale të medias së kompanise;
  • Përgatit analiza të tregut, të konkurrencës, të cmimeve, të elementeve publicitare dhe ia prezanton ato bordit drejtues;
  • Përgatit media - plan për të marketuar sa më shumë brandin e kompanisë;
  • Kërkimi dhe gjetja e zgjidhjeve efikase e të gjitha mënyrave të mundshme për të bërë marketing;
  • Monitorimi I zbatimit të aktiviteteve të marketingut brënda buxhetit dhe në cilesinë e kërkuar;
  • Organizimi I promocioneve të vazhdueshme si strategji e perdorur dhe organizimi I aktiviteteve sezonale;
   
  • Udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut actual dhe në të ardhmen;
  • Percakton detyrat dhe përgjegjesitë për stafin në varësie dhe kontrollon zbatimin e detyrave në afatin e caktuar;
   
  • Raporton tek drejtuesit e kompanise potencialet për produkte dhe shërbime të reja, zhvillime specifike, informacione të mbledhura në terren, aktivitetet e konkurencës etj;


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare në fushën e Marketingut ose Administrim Biznesi;
  • Të ketë mbi 3 vjet experience pune në fusha të ngjashme;
  • Të ketë aftësi komunikimi dhe bashkepunimi me pjesën tjetër të stafit;
  • Të jetë i/e besueshëm;
  • Të komunikojë në mënyrë efektive me departamentet, klientët apo çdo pale tjetër;
  • Të jetë shtysë drejt inovacionit: (në ide, teknika të menaxhimit, teknika të promocionit);
  • Të bashkëpunojë për zgjidhjen e problematikave;
  • Te njohe shume mire gjuhet e huaja Anglisht.
  • Të mbajë marrëdhenie profesionale që të përputhen me vlerat dhe orientimin e vetë shoqërisë;
  • Të njohë shumë mire programet baze Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);


  Tjera

  • Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë kandidatët të dërgojnë CV me foto.
  • *Percaktoni tek subjekti pozicionin: Menaxher Marketingu 
  • Ju informojme se te dhenat tuaja personale te derguar ne kompanin tone, ruhen konform ligjit.
  • Email-i: [email protected]


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite