Customer Service Advisor – Oferta Pune
 • Posta Gjermane DHL
 • Pozita: Customer Service Advisor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Mundësi punësimi në DHL për pozitën “ Customer Service Advisor”.

  Detyrat

  • Informimi i konsumatorëve për shërbimet që mund t'iu përshtaten atyre
  • Vënia e klientëve në kontakt me personat përgjegjës bazuar në kërkesat e tyre
  • Të u përgjigjeni thirrjeve telefonike
  • Lëshimi i faturave / mbushja e airwaybill formave për klientët
  • Detyra tjera që mund t'ju jap përgjegjësi i departamentit mbështetur në nevojat që mund ti rezutojnë këtij departamenti.


  Kualifikimet

  • Mosha: 24-29 Vjet
  • Përvojë: 1-2 vite përvojë pune – në të njëjtën fushë apo të ngjashme
  • Edukimi: Bachelor – e preferueshme
  • Gjuhët e huaja; Gjuha angleze – rrjedhshëm në të folur dhe të shkruar. (DETYRIMISHT)


  Tjera

  • Aplikimi bëhet përmes postës elektronike [email protected] ose fizikisht tek zyret qëndrore të DHL Express – 3P Shpk rr. “Ahmet Krasniqi” nr. 254, Prishtinë.
  • Aplikacionet e pa kompletuara si dhe përvoja jo adekuate nuk do të merren parasysh. Afati i fundit për aplikim është: 30.09.2018.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite