Depoist – Oferta Pune
 • Office 1 Kosova Sh.p.k
 • Pozita: Depoist

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Kompania OFFICE 1 KOSOVA SHPK  shpallë konkurs për pozitën: DEPOIST 
  • Lokacioni : PRIZREN.

  Detyrat

  - Bën pranimi e mallrave, sistemimin e tyre në vend të caktuar dhe shënjimin e tyre në harmoni me procedurat e menaxhimit të depos;
  - Mirëmban depon në gjendje të rregullt;
  - Bashkëpunon me divizionin e kontabilitetit;
  - Kryen dhe punë të tjera të cilat i kërkohen nga personat kompetent.
  - I raporton menaxherit .


  Kualifikimet

  - Të ketë të kryer shkollën e mesme;
  - Së paku një (1) vit përvojë pune .
  - Njohja e programeve të MS Office.


  Tjera

  • Kandidatet te cilet i plotësojne kushtet e cekura më lartë mund të aplikojn duke derguar CV-n e tyre përmes e-mail adreses elektronike: [email protected] deri më 20.10.2018.
  • Vetem kandidatët që I plotësojn kriteret e lartëcekura do të ftohen për intervistë.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave