Drejtor Ekzekutiv – Oferta Pune
 • OfertaPune.net
 • Pozita: Drejtor Ekzekutiv

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • OFERTA PUNE kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Drejtor Ekzekutiv

  Kualifikimet

  • Diplomë e  Universitetit Ekonomik ose Administrim të Biznesit
  •  Njohuri dhe aftësi manaxhuese
  •  Eksperiencë në shitje
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  •  Njohja të gjuhës angleze

  Përparësi do te kene kandidatet që kanë:

  • Eksperiencë ne menaxhim biznesi,
  • Njohuri per tregun e punes
  • Pervoje pune ne deperatment te Burimeve Njerzore
  • Pervoje pune ne qender te trajnimeve 


  Tjera

  • CV-të duhet te dergohen ne [email protected],
  • Aplikimet pa CV të kompletuar nuk do te miren parasysh.
  • Afati i fundit për aplikim është 17.10.2017.
  • * Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!