Drejtor Financiar (CFO) – Oferta Pune
 • Prishtina Consulting Group Sh.P.K
 • Pozita: Drejtor Financiar (CFO)

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Prishtina Consulting Group Sh.P.K. për një kompani të suksesshme shpall konkurs për pozitën:
  • Drejtor Financiar (CFO)

  Detyrat

  • Menaxhimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve të Departamentit të finanacave
  • Planifikimi financiar dhe strategjia e taksave të kompanisë
  • Menaxhimi i thesarit të kompanisë
  • Përcjellja e punëve fiananciare përmes softuerit  dhe dokumentacionit bazë.
  • Automatizimi i softuerit financiar dhe automatizimi i excell-it që është i ndërlidhur me softuerin financiar
  • Optimizimi i softuerit financiar
  • Krijimi i incentivave për të punësuarit të bazuar në rezultate
  • Menaxhimi i cmimeve, shpenzimeve, prodhimit.
  • Zhvillimi i raporteve , ditore, mujore, vjetore.
  • Planifikimi i buxheteve me menaxherat e divizioneve, menaxherin e shitjes, dhe menaxherin operacional.
  • Regjistrimi i transaksioneve bankare në data bazë për secilën bankë
  • Përcjellja e gjendjes në libra, deklarimet e tatimeve për secilën periudhë raportuese
  • Deklarimet e të gjitha detyrimeve tatimore në ATK
  • Monitorimi i kartelave të blerësve dhe furnitorëve dhe barazimi i gjendjes sipas kërkesës
  • Përgatitja e raporteve për inspektoratin dhe organe tjera tatimore
  • Përgatitja e raporteve dhe pasqyrave financiare  peridike dhe vjetore
  • Hartimi i akteve dhe shkresave të ndryshme financiare
  • Mbikëqyrja e punëve nga operatorët e jashtë


  Kualifikimet

  Shkathtësitë tjera:

  • Aftësi për punë nën presion të kohës
  • Aftësi të mira menaxhuese
  • Aftësi komunikuese
  • Njohja e punës me kompjuter, njohja e programeve të MS Office
  • Njohja e gjuhes angleze

  Edukimi:

  • Ekonomist i diplomuar, kandidatët me diploma
  • Master do të kenë përparësi
  • Trajnime lidhur me financat (ACCA, …..

  Përvoja:

  • Së paku 3 vite përvojë pune në pozitë dhe detyra të ngjashme
  • Përvojë të dëshmuar në punë menaxhuese


  Tjera

  Kompania ofron:

  • Pagë dhe benefite të mira dhe në përputhje me përgjegjësitë e punës
  • Ambient dhe kushte të mira pune
  • Të jeni pjesë e një kompanie të sukseshme
  • Nëse jeni të interesuar dhe i plotësoni kushtet ju lutem aplikoni duke e plotësuar tabelën e më poshtme dhe duke e dërguar CV-në tuaj në [email protected].
  • Ju lutemi në subjekt të ceket pozita “Drejtor Financiar“.
  • Për intervistë do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listë të ngushtë.
  • Data e fundit për aplikim është: 14/12/2018

  Rreth Prishtina Consulting Group

  • Prishtina Consulting Group (PCG) është kompani konsulente e cila ofron mbështetje në zhvillimin e biznesit me theks të vecantë në menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e lidershipit dhe përmirësimin e performancës.
  • PCG ofrom konsulencë biznesore dhe të zhvillimit të iniciativës përfshirë këtu edhe zvillimin organizativ, transformimin dhe ndryshimin, menagjimin e trajnimeve.
  • Ne mundësojmë që organizata të përmirësoj performancën e saj të qëndrueshme përmes njerëzve të saj – “përmirësim i udhëhequr përmes njerëzve”.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave