Drejtor i Shitjes – Oferta Pune
 • Devolli Corporation
 • Pozita: Drejtor i Shitjes

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  “Devolli Corporation” Sh.p.k. me seli në Pejë, Rr. “Zahir Pajaziti” hap vend të lirë pune për:
  • Drejtor I Shitjes ( Kafe Instant)

  Detyrat

  • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit të punës në fushën e programit të caktuar të shitjes;
  • Përpilon planin e furnizimit me mall;
  • Kujdeset për organizimin e transportit të mallit për programin të cilin e menaxhon;
  • Përcakton planin e shitjes;
  • Analizon prezencën e produkteve në treg;
  • Përcjellë dinamiken e shitjes së produkteve sipas muajve dhe vitit;
  • Zbaton planin vjetor të shitjes;
  • Zgjerim të rrjetit të konsumatorëve dhe mirëmbajtja e kontakteve ekzistuese;
  • Bënë zhvillimin dhe trajnimin e ekipit të shitjes;
  • Kontrollon tregun – çmimet, promocionet, marketingun, etj;
  • Bënë vizita në terren, realizon takime me blerësit dy herë në javë;
  • Kryen vlerësimin e përformancës së punonjësve në Departamentin e Shitjes;
  • Planifikon zhvillimin dhe drejtimin e një brendi apo produkti të caktuar;
  • Përgatit raporte javore për bordin e korporatës;


  Kualifikimet

  • Fakulteti Ekonomik, preferohet drejtimi Menaxhment apo Marketing;
  • Së paku dy (2) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit;
  • Të posedojë aftësi udhëheqëse dhe të jetë analist i mirë;
  • Aftësi organizative dhe planifikim të prioriteteve;
  • Aftesi të mira negociuse;
  • Të ketë iniciativa dhe kreativitet për të ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
  • Aftësi të mira komunikimi në Gjuhën Shqipe dhe në Gjuhen Angleze, njohja e gjuhëve tjera konsiderohet përparësi;
  • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet MS Office, Excel dhe Power Point;
  • Fleksibilitet dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat e korporatës;
  • Patent Shofer – Kategoria B


  Tjera

  Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

  1. CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
  2. Letër Motivuese,
  3. Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
  4. Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
  5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).
  • Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në: [email protected]
  • Aplikimet e pa kompletuara si dhe pa përvojën e punës nuk do të merren parasysh.


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: njoftime pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite