Drejtor Menaxhues – Oferta Pune
 • General Management Consultants Llc
 • Pozita: Drejtor Menaxhues

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  General Management Consultants ShPK kërkon të rekrutojë për një kompani kliente një:
  • Drejtor Menaxhues

  Kualifikimet

  • Studimet Master të përfunduara
  • Përvojë pune në detyra menaxheriale te pakten 3 vite
  • Përvojë pune në lëminë e trajnimeve a shkollimeve tjera për të rriturit
  • Kompetenca të shkëlqyera organizative, planifikuese dhe monitoruese
  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze apo gjermane


  Tjera

  • Kompania kliente është e përqendruar në fushën e shërbimeve, me oferta kryesisht të arsimimit të të rriturve.
  1. Një CV me foto në formatin EuroPass në gjuhë angleze apo gjermane
  2.  Dëshmi mbi përfundimin e studimeve Master
  3. Dëshmi mbi përvojën në detyra menaxheriale
  4. Dëshmi mbi përvojën në trajnime apo arsimin e të rriturve
  5. Dëshmi mbi njohjen e gjuheve të huaja në nivelin e kërkuar
  6. Një shkrese aplikimi maksimalisht në 2 faqe, ku shpjegoni aftësitë dhe kompetencat e Juaja organizative, planifikuese dhe monitoruese me anë të shembujve nga përvoja Juaj
  • Të interesuarit të dërgojnë së largu më 3 korrik 2015 në emailin: [email protected]
  • Dokumentacioni i paplotë, apo dokumentacioni që nuk i përgjigjet kërkesave të përshkruara, nuk do të përpunohet tutje dhe aplikusitt të fjalë nuk do të njoftohen më tutje.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: drejtues Ekonomi menaxhment portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 10570
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave