Përgjegjësitë:
  • Të komunikojë direkt me klientë në SHBA.
  • Të mund të adaptohet në ndërrimin e teknologjive.
  • Të ketë një bashkëpunim të mirë me të gjithë anëtarët e ekipit.
  • Të mund të ndihmojë në vleresime të anëtarëve të ri në ekip, si dhe në zhvillimin e tyre.
Aftësitë:
  • Përvojë në zhvillimin e aplikacioneve me: Java/JavaScript, J2EE, EJB, XML, Web services (SOA) and HTML.
  • Aftësi në Front-End (HTML, CSS, JS). 
  • Aftësi në Back-end (PHP, Java, .NET). 
  • Njohuri të larte të gjuhës Angleze.
  • Të demostrojë aftësi të punojë me kolegë nga lokacione të ndryshme. 
  • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme verbale, te shkruar, ndërpersonale, organizative dhe të menaxhimit të kohës.

Apply Here

, , ,