Inxhinier i Makinerisë dhe Projektues & Zbatues për sistemet HVAC – Oferta Pune
 • ACN | Shtëpia e efiçiencës
 • Pozita: Inxhinier i Makinerisë dhe Projektues & Zbatues për sistemet HVAC

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Kompania ACN NTP, me seli ne FushëKosovë, e specialiazuar në shitj edhe instalim të paisjeve për klimatizim – ventilim dhe ndriçim, përfaqesues ekskluziv përbrendet MIDEA dhe V-TAC, kërkon:
  • Inxhinier i Makinerisë dhe Projektues & Zbatues për sistemet HVAC

  Detyrat

  • Planifikim, Projektim, Zberthim Projekti, Zbatim dheSupervizimisistemeve HVAC,
  • Hartim i dokumentitToR (Terma Reference) per fazen e projektimit me specifikimettekniketeimpiantevemekanikeneteresi;
  • HartimI specifikimevetekniketedetajuara per materjaletdhepajisjetmekanikeqe do teprokurohenapotenderohen;
  • Hartimipreventivavetepunimeve, llogaritje e buxhetit, llogaritje e kohevetepunesdhekapacitetevetenevojshme per realizim;
  • Hartimilistavetedetajuarateveglavedhemjeteveqenevojiten per procesin e instalimit, testimitdhekolaudimit;
  • Perzgjedhjedherekrutimistafitteknik per realizimin e instalimeve;
  • Organizimdhemonitorimigrupeveinstalatore; ‐ Monitorimikostove, kohevetepunes, proceseveteinstalimitdhedokumentacionitperkates;
  • Hartimdokumentacioni (check list) per komisionimin e sistemevemekanike;
  • Ndjekje e procedurave per kontrollin, verifikimindhemarrjennedorezimteinstalimevemekanike;
  • Hartimiprotokollevetemirembajtjesdhesherbimeve per pajisjetdheimpiantetmekanikeneteresi;
  • Kryenrolteknik, organizativdhe supervisor per projektetmekanikenedrejtimtezgjidhjeveteknike;
  • Hartongjithedokumentacionin e nevojshemteknikteobjekteveteplanifikuara per tundertuarngakompania; 
  • Rishikon&rivleresonprojektetngaanateknike; ‐ Pergjegjes per pergatitjen e vizatimeve me cilesine e kerkuar per zbatimdherevizionimin e tyre (ne formedixhitaleosefizike) teplaneve, prerjevedetajevedhegjitheelementevetenevojshem;
  • Mbulontegjithakantieret me sherbimin e vizatimeve; ‐ Vendosstandartet e vizatimeveqe do tepunojekompania. Kthenvizatimet e pastandartizuara ne testandartizuara;
  • Ndjekstandartet ISO mbivizatimetdhevendosrregullat e vizatimeve ne kompani;
  • Vleresondhecertifikonkerkesat per ndryshimetendryshme ne projekte.


  Kualifikimet

  • Edukimi: FakultetiiInxhinieriseMekanike, Termoteknik, Termoenergjitike
  • Njohurikompjuterike: Msc Office, Autocad, Microsoft Project,
  • Tëjetëpozitivdhe I motivuarpërpunë,
  • Tëjetë I aftëpërpunëtëpavarurdheekipore,
  • Tëketë experience punenëteren,
  • Aftësipërtepunuarnënpresiondhe me orarfleksibil
  • Njohja e gjuhësanglezeështëpërparësi
  • Mosha : 20deri 35 vjet
  • Tëposedoj patent shofer (B)


  Tjera

  • Të interesuari tpër punë CV-tëme foto mund ti dergojnë në emailin [email protected],te gjitha aplikacionet e pa kompletuara nuk do temerrenparasysh.  
  • Nëintervistë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur ngaKomisjoni pë rpranim.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite