Kompania Eurometal shpk hap konkurs për:

  1. Inxhiniere të Makinerisë (2 vende)

Kualifikimet për pozitën Punëtor Krahu:

  • Bën analizë të plotë për fazën e Instalimeve të Makinerisë
  • Jep rekomandime profesionale lidhur me projektet e punuara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
  • Informon udhëheqësit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
  • Jep rekomandime profesionale lidhur me projektet aktuale dhe të ardhshme për nevojat e kompanisë.

Kualifikimet për pozitën Shofer(kategoria E):

  • Diplomë universitare në drejtimin e Inxhinierisë së Makinerisë;
  • Të ketë përvojë pune ne fushën relevante.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes email adresës:
elbasan.m@eurometal-ks.com
apo përmes numrit të kontaktit 049/42 60 60 prej orës 08:00-17:00

, ,