Inxhinierë të ndërtimtarisë – Oferta Pune
 • Mabetex Group
  • Të dhënat e kompanisë
  • Mabetex Group
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Lidhja e Pejës, Zona Industriale - Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 555 618
 • Pozita: Inxhinierë të ndërtimtarisë

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  ''Mabco Constructions'' hap vend të lirë pune për pranimin e punëtorëve (inxhinierëve), për punë jashtë vendit:
  • Inxhinierë të diplomuar të ndërtimtarisë – Të gjitha drejtimet

  Tjera

  Inxhinierët e të gjitha profileve duhet të paraqesin :

  1. Diplomën e fakultetit të kryer
  2. CV-in
  3. Dëshmi mbi përvojën e punës në profesionin e inxhinierit të profilit perkatës
  4. Të njoh programet përkatëse të kompjuterit për punë në projektet e arkitekturës, ndërtimtarisë, elektrikës dhe makinerisë
  • Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit.
  • Konkursi mbetet I hapur 10 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.
  •  Kandidatët e interesuar aplikacionet për konkurrim i tërheqin në Zyrët e “Mabco Constructions” shpk Lidhja e Pejës Zona Industriale pn. çdo ditë pune prej orës 8:00 – 16:00.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kerkoje pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave