IT Auditor – Oferta Pune
 • Eppc Kosovo
 • Pozita: IT Auditor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Eppc Kosovo kërkon një IT Auditor për klientin e saj, një ndër institucionet financiare ndër më të mëdhatë në vend dhe me një periudhë të gjatë kohore të operimit.

  Detyrat

  1. Vlerëson besueshmërinë e të dhënave të gjeneruara nga Sistemi Kompjuterik dhe analizon programet specifike dhe rezultatet e tyre;
  2. Zhvillon dhe menaxhon sistemin e informacionit të regjistrimit dhe raportimit të auditit të brendshëm;
  3. Të planifikojë auditimin e bazuar në rrezik dhe vlerësim fillestar të rrezikut;
  4. Të identifikojë kontrollet kyçe të implementuara në aplikacione siç janë: rregullat, procedurat, praktikat dhe strukturat organizative të dizajnuara për të dhënë një siguri të arsyeshme për përmbushjen e qëllimeve;
  5. Të kompletojë procedurat e auditimit, përfshirë testimin e kontrolleve të brendshme;
  6. Të përfundojë auditimin dhe raportimin duke u mbështetur në regjistrat e raportit standard të auditimit të ndërtuar në aplikacion në përputhje me rregullat dhe rregulloret e bankës;
  7. Të asistojë në kompletimin e raporteve speciale në auditimin e fushave tjera;


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike ose të ngjashme;
  • Eksperiencë pune së paku dy (2) vite;
  • Eksperiencë e mëparshme në Auditim/Sistem bankar përbën avantazh;
  • Aftësi kompjuterike dhe kurs profesional në lëmin e Sistemit dhe Teknologjisë së Informacionit, kontabilitetit apo auditimit si në SHKÇAK, ACCA, CPA apo ndonjë shoqatë tjetër;
  • Aftësi analitike, raportimi dhe komunikimi shumë të mira;
  • Të zotërojë shumë mirë gjuhën Angleze.


  Tjera

  • Pozicioni: IT Auditor;
  • Vendndodhja: Prishtinë;
  • Orari: 40 orë;
  • Raporton tek: Menaxheri i Departamenti të Auditimit të Brendshëm;
  • Kontrata: Sipas Ligjit të Punës;
  • Aplikimet mbyllen: 08.07.2018.
  • Si të aplikoni:
  • Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin ‘IT Auditor’ në adresën e e-mail-it: [email protected]
  • Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite