Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të sigurojë mbështetje ligjore për të gjitha projektet e kompanisë;
 • Përcjellien e të gjitha ligjeve, udhëzimeve administrative të cilat kanë të bëjnë me natyrën e punës së kompanise;
 • Dhënia e këshillave ligjore dhe opinioneve të kërkuara nga menaxhmenti;
 • Bënë interpretimin dhe këshillimin mbi ligjet e reja, rishikimi dhe zbatimi i politikave dhe proceduarev të nevojshme;
 • Bashkërëndon aktivitetet me juristat e departamentit dhe zyret e tjera  të kompanisë;
 • Harton raporte javore mujore dhe vjetore për aktivitetet e zhvilluara;
 • Gama e punës është e ndryshme dhe perfshinë një bazë të gjerë të punës së përgjithshme komerciale dhe këshilluese:
  • Fushat kyqe do të perfshinë kontratat e prones, kontratat e qirasë ,menaxhimin e licensimit të pikave shitëse, keshllat rreth kontratave dokumentave dhe marrëveshjeve lidhur me transaksionet pronësore dhe qiratë.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

 • Shkathtësi të shkelqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe Integritet të lartë;
 • Shkathtësi për menaxhim të punës nën presion;
 • Shkollimi i lartë juridik, grada Bachelor (përparësi me Master);
 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter;
 • Njohja e gjuhës angleze e domozdoshme;
 • Patent shofer kategoria-b, e domosdoshme;
 • Përparësi me përvojë

Aplikimi duhet të bëhet  vetëm online duke dërguar Cv-në tuaj  me foto përmes  e-mail adreses: hr.shell.rks@gmail.com

Në Subjekt le të shënohet pozita për të cilën aplikoni.

Informata shtesë prej orës 8.00 – 17.00 në, tel: +383 49 940 014

Tags :