Komercialist/e – Oferta Pune
 • Kosmonte Foods
  • Të dhënat e kompanisë
  • Kosmonte Foods
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Zonën Industriale, Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381/38/601-222
 • Pozita: Komercialist/e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në Zonën Industriale, Prishtinë, hap vend të lirë pune për:
  • Komercialist/e për HoReCa, (për rajonin e Prishtinës)

  Kualifikimet

  • Kandidati/ja i interesuar për këtë pozitë duhet të jetë i shkathët, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjes dhe krijimin e planeve të shitjes;
  • Duhet të jetë i vetëorganizuar, të ketë vetëiniciativë, të ketë njohuri të theksuara të tregut të Prishtinës, të ketë aftësi të mirëfillta për artikujt dhe brendet që e dominojnë këtë treg;
  • Të ketë aftësi prezantuese të artikujve dhe shërbimeve që ofron kompania;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
  • Të posedoj patent shoferin e kategorisë B


  Tjera

  • Dokumentacioni i nevojshëm: CV-janë gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli për të cilin aplikoni.
  • Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike:[email protected] , më së voni deri me datën 08.11.2015. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. 
  • Luten të gjithë kandidatët e interesuar që ti përmbahen kërkesës së dokumentacionit për aplikim!
  • Web: www.kosmontefoods.com
  • Tel: +381/38/601-222, +381/38/601-444


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: pune reklam shitje
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave