Komericialist – Oferta Pune
 • Oxa-Group
 • Pozita: Komericialist

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Kompania Oxa-Group me seli në Ferizaj ka hapur konkurs për :
  • Pozita: Agjent i shitjes (Komericialist) - 1 pozitë

  Detyrat

  • Promovon produktet e kompanisë dhe realizon shitjen e tyre;
  • Në kuadër të territorit të paracaktuar, performon vizita të rregullta tek klientët, realizon mbledhjen e porosive të reja dhe i vendos ato tek kompania;
  • Hulumton dhe analizon tregun për klientë të  rinj në menyre që të rrisë prezencën e produkteve të kompanisë, në nivel vendi;
  • Koordinon aktivitetet me kompaninë dhe siguron që artikujt të dorezohen tek klienti sipas afatit të dakorduar me klientin;
  • Monitoron pagesat e klientëve dhe sigurohet që të njejtat janë realizuar sipas marrëveshjes;
  • Monitoron konkurrencën, vlerëson impaktin, dhe raporton të gjeturat tek Menaxhmenti i kompanisë;
  • Mirëmban raportet me klientët dhe promovon qasje pozitive;
  • Përpilon dhe harton raporte të ndryshme ditore/javore lidhur me aktivitetet e shitjes dhe rritjes së prezencës së produkteve të kompanisë tek klientet ekzistues/të rinj;


  Kualifikimet

  • Përfundimi i nivelit të mësem të shkollimit vërtetuar me diplomë përkatese, me fakultet përparësi;
  • Patent-shoferi: Kategoria "B" - të kete një rekord të pastër të ngasjes;
  • Te ketë pervojë relevante pune në fushën përkatëse (fusha komerciale). Përvoja e shitjes në Industrinë e Drurit dhe Mobiljerisë do të konsiderohet përparësi;

  Te ketë aftësi të larta komunikimi, si në të folur, ashtu dhe në të shkruar;
  • Te ketë aftësi të larta organizative dhe pune nën presion;
  • Te ketë aftësi të mira koordinimi dhe pune në ekip; Qasje proaktive me fokus në zgjidhje të problemit;


  Tjera

  • Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV në adresën elektronike [email protected]
  • Afati i fundit për aplikim: 31 Janar 2019


  Lokacion(et) e punes

  Ferizaj

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite