Kontabilist/e – Oferta Pune
 • DBBS Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • DBBS Sh.p.k
  • Qyteti
   prizren
  • Shteti
   kosova
 • Pozita: Kontabilist/e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • DBBS SH.P.K. shpall:
  • KONKURS
  • Për plotësimin e vendit të lirë të punës,
  •  Kontabilist/e

  Detyrat

  • Organizon, drejton dhe mbikqyr të gjitha funksionet e menaxhimit financiar brenda IAAP,
  • Organizon, mbikqyr dhe drejton funksionet e përgjithshme të Departamentit të Financave,
  • Bën listën e pagave,
  • Ndihmon në përgatitjen e planeve strategjike, buxheteve dhe parashikimeve financiare, si dhe kontrollon në përgjithësi sistemet e menaxhimit financiar,
  • Përgjigjet në kërkesat për raporte të ndryshme financiare, të kërkuara nga Drejtori Ekzekutiv dhe Juristi i IAAP,
  • Si dhe kryen punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga Drejtori Ekzekutiv.


  Kualifikimet

  • Fakulteti Ekonomik (specializimi në fushën e financave/kontabilitetit është përparësi),
  • Së paku dy (2) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të financave,
  • Të posedojë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse,
  • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e kompanisë,
  • Të ketë kreativitet dhe iniciativa për të ofruar ide të reja në lidhje me procesin e punës brenda Departamentit Financiar,
  • Të ketë aftësi për formulimin e strategjive financiare, raporteve financiare, politikave të kontabilitetit dhe procedurave të kontrollit të kontabilitetit, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e Institucionit, konform legjislacionit në fuqi,
  • Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe,
  • Të ketë afëtsi të mira të përdorimit të pajisjeve kompjuterike, në aplikacionet e MS Office dhe bazave të të dhënave tjera financiare.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike ose tek zyret e DBBS-Kosovo:
  1. CV-në, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
  2. Letër Motivuese,
  3. Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
  4. Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
  5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale.
  • Tё gjithё kandidatёt e interesuar mund tё dёrgojnё dokumentat nё adresёn elektronike [email protected] me titull: Aplikim per poziten
  • Konkursi mbetet i hapur deri më datë 25.01.2016
  • Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: portal pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!