Koordinator/e i Distributoreve të Autorizuar – Oferta Pune
 • IPKO
  • Të dhënat e kompanisë
  • IPKO
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   + 381 38 700 700
 • Pozita: Koordinator/e i Distributoreve të Autorizuar

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Koordinator/e i Distributoreve të Autorizuar

  Detyrat

  • Menaxhon rrjetin e pikave të shitjes së distributorëve direkt në zonat e përcaktuara gjeografike.
  • Përgatit propozime dhe sigurohet që kompania ka mbulueshmëri të duhur gjeografike me pika të shitjes që mbulohen nga distributorët.
  • Siguron arritjen e caqeve të shitjes të përcaktuara për rrjetin e distributorëve në zonat gjeografike.
  • Përditëson rregullisht informatat në sistemin e kompanisë lidhur me pikat e shitjes.
  • Trajnon, vlerëson dhe zhvillon distributorët dhe siguron të gjitha informatat dhe mbështetjen e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të shitjes.
  • Mbikëqyrë shpërndarjen dhe prezantimin në pikat e distributorëve, siguron që distributorët i kryejnë aktivitetet në bazë të procedurave të kompanisë dhe sipas standardeve të markës.
  • Siguron renditjen e duhur të mallrave dhe materialeve të shitjes/marketingut në përputhje me politikat dhe procedurat e kompanisë.
  • Nëpërmjet distributorëve të autorizuar, mbledhë informata për konkurrencën, pikat e tyre të shitjes dhe aktivitetet e tyre të shitjes.
  • Mbanë të gjitha dokumentet për Dyqanin e Distributorëve të Autorizuar në dosjet përkatëse për secilën njësi biznesi
  • Krijon pro-fatura dhe i dërgon ato tek distributorët.
  • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri / mbikëqyrësi në kuadër të fushës së përgjegjësisë


  Kualifikimet

  • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
  • Aftësi për të negociuar me të tjerët dhe për zgjidhjen e konflikteve, veçanërisht në situata të ndjeshme.
  • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionin në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
  • Aftësia për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
  • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave.
  • Anëtarë ekipi.


  Tjera


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: oferta pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite