Koordinator i Zyrës – Oferta Pune
 • Credica LLC
 • Pozita: Koordinator i Zyrës

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidat të motivuar të aplikojnë për pozitën:
  • Koordinator i Zyrës (Prizren)
  • Kontrata: Sipas Ligjit të Punës;
  • Aplikimet mbyllen më: 25 Shkurt 2018.

  Detyrat

  • Udhëzon, koordinon dhe mbikëqyr zyrtarët e kompanisë nën menaxhimin e saj/ tij;
  • Mbështet dhe trajnon zyrtarët e rinjë dhe ata nën menaxhim në vendin punës;
  • Implementim të strategjisë së kompanisë në lidhje me klientët delikuent;
  • Kontaktim dhe menaxhim në baza të rregullta të klientëve në portfolion e saj/ tij;
  • Të bëj vizita në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
  • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth zyrtarëve dhe klientëve në portfolio të saj/ tij;
  • Të kryej punë të tjera në linjë me kërkesat e kompanisë.


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare (E preferuar në Juridik, Ekonomik, Menaxhment, ose Administrim Biznesi);
  • Eksperiencë pune së paku dy (2) vite, në kredidhënie, procedurën permbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, apo të ngjashme;
  • Aftësi të shkëlqyera organizimi dhe komunikimi;
  • Aftësi analitike dhe udhëheqëse, dhe aftësi për përcaktimin e prioriteteve;
  • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
  • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (veçanërisht në Excel dhe Word).


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:  [email protected]
  • Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim,  ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite