Koordinator për Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun (1 pozitë)

– 1 pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Koordinimi i aktiviteteve në rrjetet sociale;
 • Koordinimi dhe menaxhimi i ekzektuimit të planit të marketingut të caktuar nga menaxhmenti;
 • Menaxhimi dhe analizimi i aktiviteteve të tregut dhe konkurrencës;
 • Propozimi i ideve për avancimin e komunikimit të kompanisë;
 • Propozimi dhe krijimi i kontentit të shkruar dhe vizuel;
 • Të koordinoj aktivitetin e marketingut me agjensionet e kontraktuara të jashtme;
 • Të arkivojë dhe prezantoj aktivietin ne baza periodike

Specifikat e punës:

 • Përvojë relevante minimum 2 vite në fushën e marketing-ut;
 • Aftësi të shkëqyeshme në të shkruar/komunikuar në Gjuhën Shqipe;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
 • Diplomë Universitare në fushën e Marketing-ut.

Të gjithë të interesuarit/at mund të aplikojnë përmes email adresës: hr@automita.com duke specifikuar titullin e pozitës në subject.

Afati i fundit për aplikim është data 16 Shkurt 2020

, ,