Koordinator Projekti – Oferta Pune
 • SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë
 • Pozita: Koordinator Projekti

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • SOS FSHATRAT E FËMIJËVE KOSOVË është duke kërkuar të punësojë:
  • KOORDINATOR PROJEKTI M/F
  • Kontratë për periudhë të caktuar (20 Janar 2019 – Maj 2019 ME ORAR TË PLOTË) 1 pozitë: lokacioni Ferizaj

  Detyrat

  • Përgjegjës për koordinimin e përgjithshëm të projektit/ qendrës;
  • Koordinon dhe monitoron në baza ditore zbatimin e projektit/ qendrës;
  • Siguron që projekti të zbatohet në përputhje me dokumentacionin e projektit (p.sh. marrëveshja, aktivitetet, afatet kohore të projektit, buxheti i projektit, etj.);
  • Koordinon një ekipë projekti, kontrollon cilësinë e punës së kryer nga ekipi i projektit dhe siguron komunikim të ndërsjelltë midis të gjithë anëtarëve të ekipit të projektit;
  • Përgatit raportin e progresit dhe raportet përfundimtare (si në gjuhën angleze ashtu edhe në gjuhën shqipe), në përputhje me standardet e brendshme të organizatiës:
  • Siguron që kostot e ngarkuara drejtpërdrejtë në projektin janë në përputhje me kushtet e përcaktuara në projekt;
  • Organizon dhe koordinon zbatimin e të gjitha aktiviteteve të projektit
  • Krijon partneritete të forta me autoritetet lokale dhe akterë të tjerë
  • Detyra tjera të dhëna nga menaxheri i linjës.


  Kualifikimet

  • Diplomë univerzitare në fushën e shkencave sociale (psikologji, sociologji, pedagogji, edukim..) ne fushen e ekonomisë, administrim biznesi, menaxhment ose të ngjashme;
  •  Minimum 3 vjet përvojë pune në fushën e
  • Menaxhimit të projekteve, duke përfshirë koordinimin, monitorimin dhe vlerësimin;
  • Përvojë shtesë në zbatimin e projektit bashkëfinancuar nga donatorë institucionalë, përvojë në punën në një OJQ, e preferuar.
  • Njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur, si dhe aftësi të mira të komunikimit, duke përfshirë edhe ato të shkruara dhe verbale;
  • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe kompetencë sociale;
  • Shkathtësi në kryerjen e detyrave në mënyrë profesionale dhe kualitative;
  • Fleksibilitet, gadishmëri për punë ekipore dhe përkushtim;
  • Posedimi i lejës së vozitjes (Kategoria B);
  • Njohuri shtesë dhe përvojë në mbrojtjen e fëmijëve (Mbrojtja e fëmijëve dhe të drejtat e fëmijëve), do të konsiderohet përparësi;
  • Identifikim me idenë dhe misionin e SOS Fshatrave të Fëmijëve.


  Tjera

  Ne ofrojmë:

  • Një punë interesante me përgjegjësi
  • Një ambient të këndshëm pune
  • Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal
  • Dokumentacioni i nevojshëm: Aplikacioni (shkarkohet në webfaqen tone: http://www.soskosova.org/.
  • CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave, Referencave, Vërtetimin që nuk jeni nën hetime (vetëm për kandidatët që ftohen në intervistën finale.
  • Afati I fundit për dorëzim: 14.01.2019 në ora 24:00, përmes email [email protected]
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.
  • Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: Email [email protected]. dhe Tel: 383 (0) 38 749-887
  • SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë e zhvillimit social joqeveritare dhe joprofitabile, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur


  Lokacion(et) e punes

  Ferizaj

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite