Kordinator i Marketingut – Oferta Pune
 • Neptun
  • Të dhënat e kompanisë
  • Neptun
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +38138 742145
 • Pozita: Kordinator i Marketingut

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Vend  i lirë pune për:
  • Kordinator i Marketingut

  Detyrat

  • Koordinon të gjitha aktivitetet e marketingut, dhe komunikon me furnizuesit, prodhuesit dhe shpërndarësit
  •  Mbledh ofertat për aktivitetet e Marketingut
  • Përgatitë Media Plan për aktivitetit Online, OOH, TVc dhe Radio
  •  Përkujdeset për mirëmbajtjen dhe përmbajtjen e Digital Media si dhe Online Media
  • Bashkëpunon ngushtë me Departamentin komercial për të realizuar planet e marketingut
  • Bashkëpunon ngushtë me dyqanet për të koordinuar aktivitetet e marketingut
  • Kryen punë tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi direkt 
  •  Përkujdeset për përmbajtjen e webfaqes


  Kualifikimet

  • Së paku Diplomë Universitare në fakultetin Ekonomik preferohet drejtimi Marketing
  • Përvojë pune dy vjeçare në marketing
  • Njohuri të shkëlqyer të gjuhës angleze
  • Shkathtësi të menaxhimit të stresit gjatë punës nën presion
  • Shkathtësi ndërpersonale si i/e orientuar në detaje, vetë motivuar, dhe komunikativ


  Tjera

  SI TË APLIKONI?

  • Ju mund të aplikoni on-line duke klikuar në linkun e mëposhtëm. 
  • http://goo.gl/forms/41nh6fAiDu 
  • Aplikimet do të pranohen vetëm përmes aplikimit të sistemit on-line! Aplikimet përmes e-mailit apo dorëzimit fizik nuk do të pranohen.
  • Shpallja për vendin e lirë të punës do të jetë i hapur deri më 22 janar 2017. Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen në listë të ngushtë do të kontaktohen


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!