Mbikëqyrës i Riskut Operacional – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Mbikëqyrës i Riskut Operacional

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB Sh.A një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  • TEB Sh.A. është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar në pozitën: Mbikëqyrës i Riskut Operacional për të rekrutuar në ekipin dinamik të Departamentit të Menaxhimit te Riskut.

  Detyrat

  • Duhet të jetë në gjendje të identifikoj, monitoroj dhe raportoj të gjitha rreziqet operacionale të bankës.
  • Të ketë njohuri mbi rregulloret e BQK rreth riskut operacional.
  • Të analizoj, klasifikoj dhe monitoroj incidentet e riskut operacional, KRI dhe të njëjtën kohë jep rekomandime me qëllim të minimizimit të riskut operacional.
  •  Duhet të asistojë në mënyrë aktive Menaxherin e Departamentit dhe kolegët për të koordinuar dhe zbatuar politikat e rrezikut operacional dhe implementimin e tyre në nivel banke.
  • Duhet të përgatisë raporte të rregullta ditore për Menaxherin e Departamentit dhe palëve tjera rreth temave te rrezikut operacional.
  • Koordinimi dhe zbatimi i treguesve kryesorë të rrezikut dhe procedurave të përcaktimit të rrezikut
  •  Siguron që banka ka një plan efektiv të vazhdimësisë së biznesit që është lehtë e implementueshme në çdo kohë.
  •  Implementon DRC (Disaster Recovery Plan) në baza të rregullta me një plan gjithëperfshirës
  • Sigurimi i konfidencialitetit të informacionit të marrë mbi bankën dhe klientët e saj Kualifikimet e kërkuara:
  • Integritet të lartë personal dhe profesional.
  • Diplomë Universiteti në Financa dhe Banka, Administrim Biznesi, Ekonomi apo ndonjë drejtim tjeter relevant. Certifikim ne Menaxhim te Riskut Operacional apo trajnim tjeter nderkombetar mbi risk operacional eshte perparesi absolute.
  • Së paku pesë vjet përvojë në sektorin bankar, ndersa kandidati duhet te kete njohuri elementare mbi rrezikun operacional.
  • Të posedoj njohuri për regulloret e BQK mbi riskun operacional.I/e aftë të mbaj informatat
  • konfidenciale në mënyrë të përshtatshme.
  • Shumë i/e mirë në punë ekipore.
  •  Shkathtësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës Angleze dhe Shqipe.
  • Njohuri të shkëlqyeshme të excel.
  •  Patentë shoferi


  Tjera

  • BNP PARIBAS JOINT VENTURE
  • Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/
  • Afati i fundit për aplikim është 14.08.2018. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite